Stepeništa koja će vam izazvati trenutnu vrtoglavicu

Teško je objasniti zašto, ali ima nečeg tako opčinjajavućeg u savršenoj formi spiralnih stepenica što vam prosto onemogućava da skrenete pogled s njih. Zanimljivo je da su spiralne stepenice relativno kasno počele da se primenjuju u arhitekturi zbog kompleksnosti svoje helikoidne, spiralne structure. Iako se prvi primerci spiralnih stepeništa javljaju još u V.veku pre nove ere, tek nakon izgradnje Trajanovih stubova, izgradjenih u starom Rimu 113.godine nove ere, ovaj element koji štedi prostor osvaja svoje mesto u rimskoj arhitekturi.

Poged prema raju ili prema paklu. Zavisno odakle gledate

Zbog svog elegantnog kružnog oblika, spiralno stepenište doprinosi mnogo više romantičnom izgledu objekta nego što bi to bile regularne stepenice. Fotogenična strana spiralnih stepenica eksploatisana je od strane mnogih fotografa i filmskih stvaralaca. Snimci spiralnih stepeništa razvili su mnoga simbolička značenja koja pomažu u jačanju poruke filma kada se koriste na odgovarajući način.

Simbolika nije ostala neprimećena čak ni od strane Dr Sigmunda Frojda koji, ne iznenadjuje, smatra da šetanje uz i niz stepenice predstavlja sam seksualni čin. Kako arhitektonski stilovi postaju raznovrsniji, isto tako i primeri spiralnih stepenica svakim danom postaju sve raznovrsniji. Bez daljih razloga, pogledajte ovaj moj izbor spiralnih stepeništa iz celog sveta!

P.S. Neke lokacije nedostaju pa nam javite ukoliko ih prepoznate!

Slika 1
Poged prema raju Image: Vatican Museums - Bramante's staircase
Slika 2
Image: Vatican Museums - Bramante's staircase
Slika 3
Image: Mechanic's Institute Library
Slika 4
Image: Tulip Stairs at the Queen's House
Slika 5
Image: Ulazak u raj
Slika 6
Image: George Peabody Library - Baltimore
Slika 7
Image: Staircase in the Monument to the Great Fire of London
Slika 8
Image: Staircase in the Monument to the Great Fire of London
Slika 9
Slika 10

Mnoga stepeništa se nalaze u privatnim objektima koji nemaju naziv pa je zbog toga teško i utvrditi lokaciju osim ako ste ih lično fotografisali.

Slika 11
Slika 12
Slika 13
Image: Museum do Pobo Galego, Spain (photo by Miguel Espinosa)
Slika 14
Slika 16
Slika 17
Slika 15

Većina ovih fotografija duguje svoju privlačnost hipnotišućoj formi spiralnih stepeništa. Kao što ste možda već primetili, sva ova stepeništa na prethodnim fotografijama streme nebu odnosno raju. Sledeće fotografije nas vode na drugu stranu - direktno ka infernu odn. paklu.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Image: Psychoactive by Miha Pavlin
Slika 9
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Image: Escalier-noir-blanc
Slika 13
Image: Sebastian musical museum
Slika 14
Image: The Fenomen of Travaller
Slika 15
Image: Office Groningen
Slika 16
Slika 17
Image: San Francisco Architecture
Slika 23
Image: Vatican Museums - Bramante's staircase
Slika 19
Image: Vatican Museums - Bramante's staircase
Slika20
Image: "Uspon iz pakla - odmor"
Slika 21
Image: Palazzo Barberini, Rome, Italy.
Slika 22
Slika 24
Image: Le Havre
Slika 25
Image: Twisted Sifter
Slika 26
Image: Nebotičnik - Ljubljana
Slika 27
Image: Cotton House Hotel, Barcelona, Spain. Photographed by Nancy Da Campo

I na kraju jedna mala zanimljivost. Istorijska primena spiralnih stepenica takodje je veoma zanimljiva.

Da li ste ikada primetili da se većΔ‡ina spiralnih stepeništa u dvorcima ili u kulama tih dvoraca skoro uvek okreće suprotno od kazaljke na satu odn. da se noseći zid skoro uvek nalazi sa desne strane stepenišnog kraka?

Ovaj dizajn je imao strogo funkcionalnu namenu, jer je na taj način omogućeno da odbrambene snage dvorca imaju prednost kada se suoče sa napadačima na spiralnom stepeništu. Na taj način, vojnici koji napadaju (uobičajeno desnoruki), ne bi imali prostora da zamahnu svojim oružjem, dok bi odbrambeni vojnici imali prostora da zamahnu svojim oružjem ili čak da ubodu neprijatelja "na slepo", zamahom oko centralnog stuba spiralnog stepeništa ukoliko isti postoji.


Leave a Comment: